InstallatiePortal Diensten > Perfect afgestemd op de installatiebranche
Breedbeeld aan
Nabellen van nog openstaande facturen
Nabellen van nog openstaande facturen
Natuurlijk bent u een ondernemer met een zakelijke inslag, die de financiële risico's bij z'n klanten goed weet in te schatten. U vraagt altijd een handtekening onder de opdracht, u hanteert een vaste betalingsformule van bijv. 20-40-20% en soms checkt u een debiteur via het Handelsregister.

Toch komt het voor dat een debiteur niet op tijd betaalt. Dat brengt u in liquiditeitsproblemen en soms zelfs in echte financiële nood. Hoe langer er niet wordt betaald, hoe groter het risico dat er überhaupt niet wordt betaald. Snel rappelleren is dus geboden!

U kunt uw Online Kantoor facturen laten nabellen door professionals die namens uw bedrijf de klant bellen met het verzoek om alsnog te betalen. Voordelen:
  • De klant weet dat u er bovenop zit en dat bevordert een snelle betaling;
  • U hoeft de kwestie niet zelf te bewaken;
  • U hoeft er geen energie en emotie in te steken;
  • De relatie met uw klant wordt niet onnodig geschaad.
De Telefoondienst doet 5 belpogingen op 5 verschillende momenten. U krijgt per 'nabelcase' een terugkoppeling per e-mail, waarin de reactie van de klant wordt aangegeven (gaat betalen op . . , wil een kopie-factuur, heeft klacht e.d.) Als het in 5 keer niet is gelukt om de klant aan de lijn te krijgen, dan wordt ook dat teruggekoppeld. De terugkoppeling vindt binnen uiterlijk vier werkdagen plaats.

Hoe inschakelen?
  • U gaat naar Online Kantoor en kiest de factuur die moet worden nagebeld.
  • U vult het veld 'Nabellen na (dagen)' in met het aantal dagen na vervaldatum dat de telefoondienst moet starten met nabellen.
Dat is alles.
  • U ontvangt binnen uiterlijk 4 werkdagen een terugkoppeling van de reactie van de klant.
Tips
! Als de klant een consument is, stuur hem dan een kopiefactuur met 'BETALINGSHERINNERING', conform de nieuwe Wet Incassokosten.
! Met deze nabeldossiers heeft een uitstekende basis om zonodig een incassobureau in te schakelen.

Prijzen (2012):
Vooralsnog beperkt het nabellen van nog openstaande facturen zich tot in Nederland gevestigde crediteuren en debiteuren. Gesprekken naar 0900-nummers worden uitsluitend geïnitieerd indien de gesprekskosten niet meer dan € 0,10 per minuut bedragen.

Prijzen (prijs per nabelcase, exclusief BTW)
Leden UNETO-VNI € 5,-
Niet-leden € 9,-
Contactgegevens
IP Software B.V.
Noorderhof 8
5804 BV Venray
T 0800 5804080
E support@ip-software.nl